top of page
Oog voor het gezin

Mensen die in aanraking komen met de ggz zijn vaak onderdeel van een gezin met familie, naasten en sociale contacten. Wat voor impact heeft de psychische kwetsbaarheid van de patiënt op hen? Hoe zorgen we ervoor dat er oog is voor het gezin (van volwassenen tot kinderen) en hoe betrek je naasten op de juiste manier bij de behandeling?  

Deze en vele andere vragen kwamen aan bod tijdens het GGZ College van dinsdag 28 juni. Van samenwerking en handvatten tot theorie tot ondersteuning in de praktijk – diverse zorgprofessionals gingen erover met elkaar in gesprek en in discussie.


Tafelgasten
 

Reinette Montsma.jpg
Reinette Montsma - GGZ Friesland

Systeemtherapeut

 

Reinette is systeemtherapeut bij GGZ Friesland. Ze zal tijdens de uitzending vertellen over onder meer Kindcheck en Familiecheck. Ook zal ze ingaan op vragen die gaan over samenleven in gezinsrelaties, waar liggen hechtingsbreuken, waar is onvoldoende steun en support en is mantelzorgen haalbaar? Reinette bespreekt daarnaast waar de uitdagingen liggen op het gebied van elkaar emotioneel ‘zien’. Hoe laat je dat merken, hoe kun je worden ondersteund?

Het effect van psychiatrische klachten op onderlinge verhoudingen zal ook ter tafel komen, want hoe moet je die begrijpen en waarom lopen sommige gezinnen meer risico op onderlinge relatiebreuken?

Albert Duinkerken.jpg
Albert Duinkerken - VVN

Systeemtherapeut 

Albert werkt bij Verslavingszorg Noord-Nederland als systeemtherapeut, een functie waarin hij binnen diverse organisaties al vijftien jaar ervaring heeft. Hij werkte met allerlei doelgroepen en in allerlei settingen, van jongeren tot volwassenen en van klinisch tot poliklinisch en op diverse locaties. Albert vindt het van belang dat de hulpverlening mensen helpt om in gesprek te kunnen gaan over zaken die vaak vermeden worden, met de voor hen belangrijke anderen.

 

Voor veel mensen met verslavingsproblematiek is middelengebruik een manier om emoties te reguleren. Wat kan Albert als hulpverlener doen tijdens relatie- en gezinsgesprekken? Daarover vertelt hij tijdens de uitzending en ook komt daarin aan bod hoe je terug moet naar de gezinsgeschiedenis voor het vinden van antwoorden over bijvoorbeeld contact dat uit de weg wordt gegaan.

Mensen hebben een verhaal over zichzelf geconstrueerd dat je moet proberen ter discussie te stellen. Als je jezelf begrijpt en niet veroordeelt, geef je jezelf meer kansen om iets van het leven te maken. Deze en nog veel meer zaken en overwegingen zullen door Albert worden besproken en ingebracht tijdens het GGZ College.

bottom of page