top of page

Forensische Psychiatrie:
Als misdaad en psychiatrie samengaan

Het lijkt heel eenvoudig: criminelen gaan naar de gevangenis en mensen met een psychiatrische stoornis gaan naar de geestelijke gezondheidszorg.
De realiteit is anders: meer dan driekwart van gedetineerden in ‘gewone’ gevangenissen heeft een psychiatrische stoornis of verslaving gehad.

 

De forensische psychiatrie richt zich op mensen die een delict hebben begaan hebben en die psychiatrische zorg behoeven. Een deel is in aanraking gekomen met justitie en een deel komt via de huisarts met de vraag voor behandeling. Deze zorg kan vrijwillig worden aangenomen, maar ook als voorwaarde worden gesteld of verplicht worden opgelegd in een vonnis. 

 

Forensische instellingen liggen regelmatig onder vuur vanwege ernstige incidenten met grote maatschappelijke impact. Patiënten op een veilige en verantwoorde manier laten terugkeren in hun omgeving en de maatschappij is een belangrijke taak. Van belang is dat een ggz-instelling zich niet moet laten verlammen door het vergrootglas waar ze onder ligt; er moet een weloverwogen besluit genomen kunnen worden over waar de patiënt het best bij gebaat is en wat de minste kans oplevert voor terugval in delictgedrag. 

Tijdens deze editie gaan we dieper in op de behandeling, risicotaxatie, de forensische keten én het werk van de reclassering. Tevens is er aandacht voor stigmatisering in de (forensische) psychiatrie en staan we stil bij de media-impact van de afgelopen jaren.

Tafelgasten - Dinsdag 18 juni 2019

 

Bij onze presentatrice Miranda Werkman schoven diverse tafelgasten aan om over dit onderwerp te spreken.

We stellen ze graag aan je voor:

Michael Kaptein
Michael Kaptein - ervaringsdeskundige
Michael is in het verleden zelf patiënt geweest binnen de afdeling Forensische Psychiatrie. Destijds stond hij aan de zijlijn van de maatschappij; nu staat hij er na een lang en succesvol herstelproces weer middenin. Michael weet hierdoor als geen ander hoe ingewikkeld deze reis kan zijn. Met zijn kennis en ervaring wil hij anderen, die deze reis nog moeten maken, ondersteunen bij het zetten van stappen in de voor hen goede richting. Een van Michaels speerpunten daarbij is het tegengaan van stigmatisering; dit destructieve fenomeen heeft bij hem namelijk gezorgd voor jarenlange extra behandeling. Het GGZ College is wat Michael betreft uitermate geschikt om dit onderwerp voor het voetlicht te brengen.
Joke Wijnen.jpg
Joke Wijnen - klinisch psycholoog
Joke Wijnen is klinisch psycholoog, psychotherapeut en manager behandelzaken van de Forensische Psychiatrie van GGZ Friesland. Joke staat tijdens het GGZ College Forensische psychiatrie stil bij de behandeling van mensen die een delict hebben begaan en psychiatrische zorg behoeven. Joke: ‘Tijdens de behandeling werken we met de patiënt en omgeving intensief samen om in de toekomst (dreigend) delictgedrag te voorkomen. Omdat problemen op andere levensgebieden vaak samenhangen met delictgedrag, krijgen patiënten daarvoor hulp, ondersteuning en geven we inzicht in het gedrag.’ Tijdens het college vertelt ze hierover en gaat ze daarnaast ook in op risicofactoren, het behandelperspectief maar ook de media-aandacht die de laatste tijd volop over de forensische psychiatrie is geweest.
Domy van der werf.jpg
Domy van der Werf - psychiater
Domy van der Werf is psychiater en werkt al jaren voor de Forensische Psychiatrie binnen GGZ Friesland. Hij heeft ruime ervaring in het behandelen van justitiabelen. Daarnaast is hij ook pro Justitiarapporteur en spreekt vanuit die rol met verdachten en onderzoekt ze. Domy geeft tijdens het GGZ College Forensische Psychiatrie een algemene beschouwing over onder andere de biologische factoren, de aanloop naar een delict, recidieven en de psychopathologie. Daarnaast staat hij stil bij de verschillende forensische zorgtitels en zijn werk als pro Justitiarapporteur.
profiel foto.jpg
Annette ten dam - Toezichthouder Reclassering Nederland
Annette is al geruime tijd werkzaam als  toezichthouder bij Reclassering Nederland en is gespecialiseerd in TBS zaken. Binnen het toezicht begeleidt Annette patiënten die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit en een maatregel opgelegd hebben gekregen. Deze patiëntengroep wordt gekenmerkt door een psychiatrisch stoornis. Bij haar functie horen onder andere toezicht houden op het nakomen van de bijzondere voorwaarden o.a. behandelingsverplichting.  In het toezicht richt zij zich op gedragsverandering en het motiveren van de patiënt. In haar werk betrekt zij actief de ketenpartners zoals forensische psychiatrisch afdeling. Annette heeft binnen Reclassering Nederland verschillende werkzaamheden verricht zoals een cognitieve vaardigheidstraining aan gedetineerden en ex-gedetineerden. Annette neemt ons tijdens het GGZ College mee in het werk van de reclassering.
naamloos-56.jpg
Met muziek van AlascA 
AlascA kan met recht een van Nederlands’ best bewaarde geheimen worden genoemd. De band ontving de afgelopen jaren unaniem lovende recensies uit binnen- en buitenland voor de eerste twee albums ‘Actors & Liars’ en ‘Prospero’ en speelde in het verlengde daarvan naast uitgebreide clubtours in Nederland, shows in Engeland, Duitsland en Italië. Op het derde album 'Plea for Peace' uit 2018 toont de band zich maatschappijkritisch. De pers loofde de band voor de catchy sound en de scherpe teksten die de luisteraar uitdagen te reflecteren op de moderne samenleving. Voor GGZ College draagt AlascA vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid graag bij aan destigmatisering en proberen zij met speciaal voor deze gelegenheid geschreven muziek de beleving en gevoelens van deze kwetsbare groep mensen te vangen.
bottom of page