top of page
Verstoorde jaren - jongeren in coronatijd

'Het zijn turbulente tijden voor jongeren'

Aflevering 19 van het GGZ College stond op dinsdag 22 maart 2022 in het teken van de psychischische veerkracht van jongeren in turbulente tijden. De coronatijd zorgde voor wat je 'verstoorde jaren' zou kunnen noemen. Daarnaast speelt er de laatste tijd nog van alles in de wereld, in de maatschappij, in het leven - veraf en dichtbij.

 

Aan tafel bij presenatrice Miranda Werkman (Omrop Fryslân) laten diverse experts laten hun licht schijnen op deze materie, geven presentaties en bespreken de lessen en oplossingen en meer. Graag stellen we je onze tafelgasten aan je voor.


Tafelgasten
 

Freya Hornyak_edited.jpg
Freya Hornyák - Jeugdhulp Friesland

Klinsch psycholoog

Schematherapeut
Supervisor Multisysteem Therapie-Child Abuse and Neglect bij Jeugdhulp Friesland 

 

Freya heeft 12 jaar werkervaring met kwetsbare gezinnen waarin sprake is van onveilige situaties op verschillende manieren. Dat geldt met name voor intergenerationele problematiek door aanwezige persoonlijkheidsproblematiek bij ouders. Dat heeft effect op kinderen, waarbij veelvuldig sprake is van traumatische gebeurtenissen.

Gerelateerd aan het thema laat fFreya tijdens het GGZ College naar voren komen hoe geprobeerd wordt om kindermishandeling en verwaarlozing te stoppen in gezinnen die ze tegenkomen. Het thema is veerkracht onder jongeren, maar dat geldt evengoed voor ouders en integenerationeel dus voor hun kinderen. 

Freya heeft verschillende expertises en ervaring met het geven van schematherapie en traumabehandeling aan kinderen en jongeren, zowel ambulant als bij residentieel verblijf.

 

Ze gaat tijdens het GGZ College een presentatie houden over de behandelmethode MST-CAN.

Franciske.JPG
Franciske de Vries - GGD Fryslân

Jeugdverpleegkundige

Francisce werkt binnen GGD Fryslân in het team jeugdverpleegkundigen 12+  en dus heeft ze veel kennis kennis en expertise met betrekking tot pubers en jongvolwassenen. Ze is voornamelijk actief op de middelbare scholen, ook is ze deels POH jeugd bij Huisartsencentrum Dokkum. 


Voor de jongeren is de coronatijd geen gemakkelijke tijd geweest en door alle andere turbulente ontwikkelingen gaan ze volgens Francisce van de regen in de drup. Dat de scholen lang dicht waren, hielp niet. En het maakte het werk van de GGD op scholen ook niet eenvoudiger. Dat werk bestaat uit gezondheidsonderzoeken en ook houdt Francisce (inloop)spreekuur op school voor het bespreken, meedenken of doorwijzen preventief of in geval van problemen. Haar functie heeft een belangrijke signaleringsfunctie: zo gaat ze het gesprek aan als bijvoorbeeld naar voren komt dat iemand in een bepaald risico valt (fysiek alsook mentaal) .

 

Francisce: ,,Het leuke aan deze functie is het onafhankelijk meedenken en het contact met jongeren, hun ouders en school. Het zwaartepunt ligt in de psychosociale problematiek en verzuim. Intern wordt er samengewerkt met onder andere jeugdartsen, pedagogen en gezondheidsbevorderaars, maar er zijn ook externe samenwerkingsverbanden met diverse ketenpartners. Tevens participeren en adviseren we in gezondheidsprogramma’s."

Ze zal er tijdens het GGZ College alles over vertellen vanuit haar expertise. Mis het niet en meld je gratis aan, dan krijg je de link naar de webinar dinsdag! 

_0007_Dirk Bijlsma.jpg
Dirk Bijlsma - GGZ Friesland

Klinisch psycholoog

 

Dirk is werkzaam bij het Jongvolwassencircuit (JVC) van GGZ Friesland. De klinisch psycholoog doet daar onder meer onderzoek naar de invloed van negatieve ervaringen voor jongeren en hun veerkracht daarbij. Vanuit zijn expertise schuift hij aan om daarover te vertellen. Binnen het JVC wordt niet gekeken naar leeftijd, maar naar de klachten waarmee iemand binnenkomt. Er wordt gewerkt aan herstel en aan preventie om terugval te voorkomen.

Dirk ziet hoe jongeren binnen komen, met steeds heftiger klachten.
In zijn presentatie zal hij onder meer ingaan op de veerkracht, of die er genoeg is en waar die door beïnvloed wordt. 

 

bottom of page