top of page

Psychiatrie en LVB: Beperkt begrepen

Wist je dat zo’n 14 procent van de mensen in Nederland (2,2 miljoen!) zwakbegaafd is en 2 procent van de mensen een verstandelijke beperking heeft? Deze mensen hebben moeite om in onze steeds complexer wordende maatschappij overeind te blijven. Ze lopen vast en hebben drie á vier keer meer kans om een psychiatrische stoornis te ontwikkelen. Een kwetsbare groep mensen die vaak aan de aandacht ontsnapt.

Tafelgasten

Naast presentatrice Katja Westra en tafelheer Lex Wunderink schuiven er drie fantastische tafelgasten aan. We stellen ze graag aan je voor:

Marijke de Vries

De schoonzus van Marijke heeft een licht verstandelijke beperking. Tijdens het GGZ College deelt Marijke als familie-ervaringsdeskundige haar persoonlijke verhaal. Hoe is het om een LVB van dichtbij mee te maken? Waar loop je tegenaan? En wat voor invloed heeft dit op het dagelijks leven van beide personen? 

Judith Al-Jong

Als gedragswetenschapper bij Reik is Judith verantwoordelijk voor de inhoud van de behandeling van mensen met een LVB in combinatie met psychiatrische problematiek. Tijdens het GGZ College vertelt Judith onder meer hoe je een LVB kunt herkennen en welke begeleiding mensen met een LVB nodig hebben.

Mascha ten Doesschate

Mascha is psychiater en werkzaam bij Verslavingszorg Noord Nederland (VNN). Tijdens het GGZ College vertelt Mascha over de gevolgen voor mensen met een LVB als ze niet zichtbaar zijn. Ook licht ze toe hoe het kan dat deze mensen in de psychiatrie terechtkomen en van welke psychische problematiek sprake is.

Bestel het boek 'Beperkt begrepen' of
de SCIL-Screener

Tijdens het GGZ College wordt gerefereerd naar het boek 'Beperkt begrepen' van Wieland, Aldenkamp en Brink. Het boek geeft handvatten voor het herkennen van patiënten met een beneden gemiddeld IQ in de dagelijkse GGZ-praktijk. Bestel het boek hier

Met de SCIL-screener is snel en eenvoudig vast te stellen of er mogelijk sprake is van een licht verstandelijke beperking. Bekijk de online informatiefolder of bestel de SCIL-screener hier.   

bottom of page