top of page
Moeilijke kinderen
of ingewikkelde maatschappij?

Het aantal kinderen in Nederland met een officiële diagnose voor een psychiatrische stoornis is volgens de cijfers van de gezondheidsraad de laatste jaren explosief gestegen. Denk hierbij aan diagnoses zoals ADHD, PDD-NOS, ADD, depressie en nog vele andere stoornissen.

De vraag is: Zegt dat iets over onze kinderen of over onze maatschappij?

Betekent het dat onze kinderen moeilijker geworden zijn? Of is onze maatschappij te ingewikkeld, waardoor niet alle kinderen goed tot hun recht komen. Is de explosieve toename van stoornissen legitiem of plakken we te snel labels?

Tijdens het GGZ College op dinsdag 3 maart gingen diverse experts met elkaar in gesprek over dit onderwerp.

Tafelgasten - dinsdag 3 maart 2020

Simone Brandsma.jpg
Simone Brandsma | kinder- en jeugdpsychotherapeut
Simone werkte geruime tijd als kinder- en jeugdpsycholoog en momenteel als psychodynamisch kinder- en jeugdpsychotherapeut bij Kinnik Kind en Jeugd GGZ van GGZ Friesland. Hier behandelt zij kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers met veelal hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek (in ontwikkeling). Zij is zich gaandeweg steeds meer gaan specialiseren in de emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, en daarmee ook in het begrijpen en doorgronden van hun klachten en gedrag. Zij belichtte vanuit deze optiek het onderwerp van dit GGZ College. 
Frans Joris Esmeijer.jpg
Frans Joris Esmeijer | klinisch psycholoog
Frans Joris werkt bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie in Apeldoorn en Ede. Hij is manager behandelzaken voor flexibele intensieve behandeling en poliklinische zorglijn stemming, angst en overige stoornissen. Ook is hij behandelend specialist, regiebehandelaar en praktijkopleider/supervisor voor GZ-psychologen en klinisch psychologen. Voordien was hij onder meer praktijkonderzoeker bij PI Research, gedragskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming en voorzitter van de sectie kinderen en jeugdigen van de VGCt. Zijn primaire expertise is trauma- en persoonlijkheidsproblematiek.
Jacqueline Spaander.JPG
Jacqueline Spaander-de Kroes | kinder- en jeugdpsychiater
Jacqueline is kinder- en jeugdpsychiater bij Kinnik kind- en jeugd-ggz (onderdeel van GGZ Friesland). Ze is vooral werkzaam bij deeltijdbehandeling voor jongeren van 7 tot 18 jaar. Deeltijdbehandeling is vooral voor jongeren die ernstig vastgelopen zijn in school en thuissituatie en bij wie sprake is van psychiatrische problematiek. Ouders/gezin en school worden intensief meegenomen in de deeltijdbehandeling, nog naast de intensieve behandeling van de jongere zelf. Jacqueline nam ons tijdens het GGZ College mee in de discussie over de complexe materie van aanleg en omgevingsfactoren bij psychiatrische problematiek.
Anton Becker .jpg
Anton Becker | ervaringsdeskundige in opleiding
Anton is ervargsdeskundige binnen de polikliniek ontwikkelingsstoornissen van GGZ Friesland. Hij werkt voornamelijk met (jong-)volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) en put daarbij uit zijn eigen ervaringen. Als ervaringsdeskundige houdt hij zich voornamelijk bezig met herstelondersteunende zorg en bevordering daarvan binnen de organisatie. Zo organiseert hij het Autisme Expertise Overleg en heeft hij sensorische bijzonderheden bij autisme opnieuw onder de aandacht gebracht. Al zijn hele leven werkt Anton (in zijn vrije tijd) met kinderen en jongeren, waardoor hij de problemen waar zij tegen aanlopen vaak van dichtbij meemaakt. In het GGZ College beschreef Anton aan de hand van zijn ervaringskennis waarom kinderen het steeds moeilijker hebben gekregen in onze samenleving.
naamloos-56.jpg
Met muziek van AlascA 
AlascA kan met recht een van Nederlands’ best bewaarde geheimen worden genoemd. De band ontving de afgelopen jaren unaniem lovende recensies uit binnen- en buitenland voor de eerste twee albums ‘Actors & Liars’ en ‘Prospero’ en speelde in het verlengde daarvan naast uitgebreide clubtours in Nederland, shows in Engeland, Duitsland en Italië. Op het derde album 'Plea for Peace' uit 2018 toont de band zich maatschappijkritisch. De pers loofde de band voor de catchy sound en de scherpe teksten die de luisteraar uitdagen te reflecteren op de moderne samenleving. Voor GGZ College draagt AlascA vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid graag bij aan destigmatisering en proberen zij met speciaal voor deze gelegenheid geschreven muziek de beleving en gevoelens van deze kwetsbare groep mensen te vangen.
bottom of page